Webdesign

Het ontwerp van uw website is het belangrijkste visuele aspect.

Een ontwerp moet aan verschillende eisen voldoen, om een succes te maken van uw website.

Eigen inbreng

Een van de belangrijkste punten vinden wij dat u uw eigen inbreng kan geven aan het ontwerp.

HeDaCom zal voor aanvang van het ontwerpen van uw website eerst informatie bij u winnen over uw bedrijf.

Hierdoor krijgen wij een idee wat er binnen uw bedrijf belangrijk is en waar uw bedrijf voor staat.

Vervolgens gaan wij luisteren naar uw ideeën en wensen met betrekking tot de website zodat wij een zo persoonlijk mogelijk ontwerp kunnen maken.

Nadat wij genoeg informatie hebben, gaan wij een ontwerp maken waarin deze punten verwerkt worden.

Als het ontwerp (grotendeels) gereed is, zullen wij met u bespreken of dit naar wens is of dat er nog een aantal punten aangepast dienen te worden.

Pas nadat u tevreden bent over het ontwerp, zullen wij dit gaan gebruiken voor uw website.

Het ontwerp

Zoals hierboven beschreven, staan uw bedrijf en uw wensen centraal in het ontwerp.

Echter is het ook belangrijk dat de bezoekers van de website een goede indruk krijgen over uw website en dus ook uw bedrijf.

Om dit doel te bereiken gebruiken wij diverse technieken om de indeling en het totaal plaatje van uw website te optimaliseren.

Deze technieken zorgen ervoor dat de bezoekers van uw website geïnteresseerd raken en blijven, langer op uw website blijven, op zoek gaan naar meer informatie en wellicht vervolgens contact met u opnemen.